Meater kokemuksia parin kuukauden ajalta

Toivoin puolisoltani syntymäpäivälahjaksi Meater Block -lihalämpömittaria. Olin katsellut kyseistä tuotetta jo jonkin aikaa ja toivonut tuotteen olevan ratkaisu useampaan BBQ-harrastajaa vaivaavaan ongelmaan. Keskeisimpänä pitkät yön yli venyvät kypsennykset – toivoin laitteen mahdollistavan paremmat yöunet määrittelemällä sopivia hälytyksiä niin grillin kuin lihankin lämpötilaa koskien. Toisaalta insinöörinä mobiilisovelluksen tarjoamat käppyrät lämpötilojen kehityksestä mahdollistaisivat eri kypsennysten hiukan analyyttisemman vertailun ja tarkastelun. Parin kuukauden käytön jälkeen tuntui, että on sopiva hetki jakaa kohtaamiani meater kokemuksia.

Meaterista

Valmistajalla on kolmea eri versiota laitteesta. Kaksi kevyempää ovat Meater ja Meater+, joiden suurin ero on kantomatkassa. Molemmissa on yksittäinen lämpöanturi, toisessa on mukana signaalinvahvistin, jolla bluetoothin kantama saadaan riittämään 50m asti. Kolmas tuote on nyt käytössäni ollut Meater Block, johon voi olla puhelimella yhteydessä wifin kautta. Lämpöantureita Blockissa on neljä toistensa kanssa identtistä sauvaa. Lisäksi kahteen muuhun versioon verrattuna Block ei välttämättä tarvitse mobiilisovellusta, vaan tukiasemassa on myös stand-alone -tila. Block pystyy myös olemaan suoraan yhteydessä Meater Cloudiin, jolloin kypsymistä voi seurata vaikka kotoa poissa ollessakin. Eri tuotteiden ominaisuudet ja tekniset tiedot löydät tarkemmin Meaterin omilta sivuilta.

Keskeisiä ominaisuuksia:

 • Täysin langaton
 • Sovelluksen puolesta ohjattu kypsennys useille eri lihoilla (sika, nauta, siipikarja, kala) ja näiden alta eri ruhonosille. Kypsyysasteet (lämpötilat) ovat USDA (United states department of Agriculture) mukaiset.
 • Hälytysrajojen määrittely sekä lihan sisälämmölle että grillin lämpötilalle
 • Estimointialgoritmi arvioimaan jäljellä olevaa kypsennysaikaa.
 • Lämpötilojen kehityksen kuvaaminen xy-koordinaatistoon ajan funktiona.
 • Kokkausten tietojen jakaminen ja tallennus myöhempää tarkastelua varten

Itselläni oli laitetta kohtaan useampi odotus:

 • Mahdollisuus määritellä tarkat hälytykset grillin lämpötilan osalta, jotta yön aikana lämpötilan voidaan varmistaa pysyvän vakaana.
 • Selkeä ja helppokäyttöinen mobiilisovellus
 • Mahdollisuus määrittää hälytykset lihan tiettyjen kynnyslämpötilojen suhteen, kuten peittämisen osalta.
 • Saavuttaa tarkasti oikeat lihan lämpötilat esim. reverse sear menetelmällä käyttäen useammalle pihville omaa lämpömittaria.
 • Saada tarkkaa dataa grillin ja lihan lämpötilan muutoksista kypsennyksen aikana.

Kuinka Meater lopulta täytti odotukset?

Grillin lämpötila

Jo heti ensimmäisestä kypsennyksestä alkaen kävi selväksi, ettei Meaterin ympäröivän lämpötilan mittari ole riittävä. Ongelmia tulee sekä matalalla epäsuoralla lämmöllä kokkaillessa että suoralla lämmöllä pintaa grillatessa. Esimerkkeinä hiljattain tekemäni kypsennys porsaan lavasta (Kuva 1) sekä karitsan kareesta (Kuva 2).

Kuvaaja porsaan lavan sisälämmöstä ja grillin lämmöstä Meater mittarilla mitattuna.

Kuva 1 – porsaan lavan savustus

Kuvaaja karitsan kareen sisälämmöstä ja grillin lämmöstä Meater mittarilla mitattuna.

Kuva 2 – karitsan kare hot-and-fast

Kuvan 1 porsaan lavan savustuksessa grillin lämpötilaa mittasin sekä vanhalla paistomittarillani ritilätasolta että grillin omalla keitetyllä vedellä kalibroidulla analogisella mittarilla. Grillauksen alkaessa lämpötila sekä ritilätasolla että kuvussa oli ollut jo noin 30 minuutin ajan tasaiset 110 astetta. Lämpötila myös kypsennyksen alettua pysytteli tasaisesti välillä 110-120 astetta. Avasin ensimmäisen kerran luukun 5 tunnin kohdalla, joka näkyy myös Meaterin käppyrässä dippinä. Kuitenkin Meaterin paistotilan lämpömittari saavutti todellisen ympäröivän lämpötilan vasta 5h kohdalla kypsennyksen alkamisesta! Mittari oli upotettu lihaan vain piikissä olevaan merkkiin asti. Tästä huolimatta ilmeisimmin suuri lämpötilaero lihan lämpötilan kanssa jäähdytti myös Meaterin grillin puoleista päätä niin reilusti, ettei todellista ympäröivää lämpötilaa saatu luotettavasti mitattua. Näin ollen myös hälytysrajojen konfiguroiminen olisi ollut hankalaa.

Hiukan reilun 8 tunnin kohdalla lämpötila äkisti putoaa ja jää aiempaa alemmaksi. Mitä siis tapahtui? Kääräisin possun teurastajan paperiin loppukypsennystä varten. Tässä kohdin törmätään kahteen uuteen kriittiseen ongelmaan: peittäminen heikentää entisestään ympäröivän lämpötilan mittaamisen tarkkuutta. Paperiin käärimisen jälkeen itseasiassa nostin grillin lämmön 150 asteeseen. Meater näyttää korkeimmillaan paistotilan lämpötilan olleen peittämisen jälkeen 118 astetta eli noin 30 astetta alle todellisen ympäröivän lämpötilan. Meateria käyttäessä myöskään foliolla peittäminen ei luonnollisesti onnisu – metallinen folio estää signaalin tehokkaasti ja jo 1 kerros foliokäärettä estää lämpötilan seuraamisen langattomasti.

Lihan lämpötila sen sijaan kuvautui ilmeisen tarkasti ja käppyrä etenee tasaisesti ja johdonmukaisesti. Stall -vaihe näkyy kauniisti ja myös tämän jälkeinen suhteellisen lineaarinen lämpötilan nousu kohti lopullista tavoitetta.

Kuvaa 2 katsoessa havaitaan seuraava Meaterin ongelma erityisesti hiiligrillillä grillatessa. Meaterin paistotilan lämmön mittari kestää korkeimmillaan 275 astetta, joka tiukassa hiiligrillauksessa suoralla lämmöllä ylittyy ritilätasolla helposti. Karitsan karetta grillatessa paistotilan lämpö kävi > 280 asteessa. Kriittisen lämmön ylittyessä puhelinsovellus alkaa huutaa kuin palosireeni ja tänä aikana myöskään muiden mittarien lukeminen ei onnistu ennen kuin liian kuumassa ollut mittari jäähtyy alle kriittisen 275 asteen. Lisäksi kahden Meater anturin ilmaisema paistotilan lämpö erosi hämmästyttävän paljon. Molemmat olivat vastaavalla tavalla kiinni saman kokoisissa karitsan kareissa ja paistotilan lämpöä mittaavat osat olivat grillissä korkeintaan 2 cm päässä toisistaan. Silti grillin lämpö oli mittareissa hyvin erilainen (Kuva 3). Eroa tuli lähes 50 astetta. Olettaisin grillin lämmön muuten olleen hyvin tasainen, kun huomioidaan samankokoisten lihojen kypsyminen muuten hyvin samaan tahtiin. Molemmissa sisälämpötila oli tässä kohtaa täsmälleen samat 48 astetta.

Kuva Meateri -sovelluksen näkymästä, jossa nähdään suuri ero kahden eri proben ympäröivää lämpötilaa rekisteröivän anturin avulla.

Kuva 3 – Paistotilan lämpö eroaa mittarien välillä lähes 50 astetta.

Yhteenvetona voi siis todeta, että lihan sisälämmön mittaus näyttää toimivan moitteettomasti, kunhan lihaa ei mittareineen kääri folioon. Paistotilan lämpötilan mittaus sen sijaan on huomattavan epätarkkaa ja suuria eroja on jo vierekkäin olevien samanlaisten mittareiden välillä.

Mobiilisovellus

Sovelluksen asentelin android alustalle puhelimeeni. Asennus ja käyttöönotto tapahtui helposti ja vaivattomasti. Asennusohjelma kävelytti ja piti kädestä koko prosessin ajan ja kokkauksia pääsi määrittelemään kätevästi heti asennuksen jälkeen. Peruskäyttöliittymä on hyvin selkeä, ergonominen ja intuitiivinen. Hälytykset löytyvät eri anturien tietojen alta ja ne voi määritellä mukavasti anturikohtaisesti. Jokaiselle anturille niin lihan kuin paistotilankin osalta on määriteltävissä sekä ylä- että alarajat sallittujen lämpötilojen suhteen.

Yleisnäkymä Meater sovellukseen ja kaikkien neljän anturin tietoihin.

Kuva 4 – Yleisnäkymä kaikkiin mittareihin

Meater -sovelluksen valintaruutu kypsennettävän lihan tyypin mukaan.

Kuva 5 – Mittarien alta valikoista voi helposti valita kypsennettävän lihan tyypin.

Meateri -sovelluksen näkymä, josta säädetään tavoitelämpötila valitulle lihalle.

Kuva 6 – tavoitelämpötilan voi määritellä helposti näytöstä pyykäisemällä.

Kaiken kaikkiaan sovelluksen toiminta on hyvin muokattavissa ja helposti omaksuttavissa. Sovelluksen hälytysäänet ovat tosin melko vaimeita piippauksia, eikä näitä voi vaihtaa puhelimen muihin oletusääniin tai esim. vapaavalittaisiin mediatiedostoihin. Itse sovelluksen käytössä kiusana ovat olleet sovelluksen toistuvat kaatumiset. Sovellus saattaa sulkeutua itsestään kesken käytön. Päivitysten myötä nyt en ole hetkeen kiinnittänyt huomiota sovelluksen sulkeutumiseen itsestään, joten tämä saattaa olla jo korjattukin.

Paistotulokset

Olen valmistanut nyt 2 kuukauden aikana Meaterin avulla lihoja sekä reverse-sear menetelmällä että paistamalla värin ensin pintaan ja jatkamalla kypsennystä miedolla lämmöllä. Lisäksi on tullut läjättyä useampi savustus low-and-slow menetelmiä käyttäen.

Low-and-slow -projektit ovat onnistuneet hyvin entiseen tapaan. Suurta lisähyötyä en Meaterista BBQ projektien kypsennyksessä saanut jo edellä kuvatuista syistä. Meaterin estimointialgoritmi ampuu myös BBQ projekteissa näyttävästi metsään tuntitolkulla. Ensinnäkään se ei näytä tunnistavan lämpötilan pysähtymistä (ns. stall) osaksi normaalia kypsennysprosessia esimerkiksi kokonaista porsaan lapaa tai naudanrintaa kypsentäessä. Lämpötilan tasaantuessa sovellus ei laske arviota lainkaan, vaan ilmoittaa keräävänsä tietoja estimaatin laskemista varten. Toiseksi vaikuttaisi, että estimointi tapahtuu jonkinlaista lineaarista approksimaatiota käyttäen (käyttökokemukseen perustuen, tästä en voi olla varma). Joka tapauksessa hitaasti kypsennellessä tyypillisesti lämpöasteita kartutetaan alkuun nopeaan tahtiin ja kulmakerroin pienenee tai jopa taittuu vaakatasoon hetkeksi tavoitelämpötilaa lähestyessä. Seurauksena sovelluksen antamat arviot voivat muuttua usealla tunnilla kypsennyksen edetessä.

Hot and fast -pihveissä taas Meater ohjaa selvästi paremmin oikein, jos aloitat kuumalla ja jatkat kypsennyksen loppuun epäsuoralla lämmöllä. En ole koskaan kuitenkaan suosinut kyseistä järjestystä, koska esimerkiksi medium naudanliha jää kauttaaltaan taskunlämpimäksi ilman lopuksi tehtyä pintojen käristystä. Jos taas grillaat reverse-sear -menetelmällä, heilahtaa Meaterin ohjeita seuraamalla pihvin sisälämpö 5-10 astetta pitkäksi. Lämpöä siis voi seurata Meaterin sovelluksesta, mutta lihat on edelleen poistettava grillistä sen oman näppituntuman perusteella. Esimerkiksi Kuvan 2 karitsan kare tuli tehtyä täysin sovelluksen ohjauksessa. Tavoitelämpötila oli 57 astetta ja lämpötila nousi lämmöstä poistamisen jälkeen 65 asteeseen saakka. En osaa sanoa, ottaako Meaterin algoritmi myös paistotilan lämpötilan estimaatissaan huomioon.

Yksi häiritsevä asia lopputuloksen kannalta on Meater antureiden suuri koko. Anturin läpimitta on 6mm. Vaikka haitta onkin lähinnä kosmeettinen, jää pihveihin silti lopputulosta rumentamaan sormen mentävä reikä lihamittarin jäljiltä (Kuva 7).

Meater lämpömittarin jättämä suuri aukko kypsennetyssä lihassa.

Kuva 7 – pihveihin jää reilun kokoinen aukko anturin jäljiltä.

Summa summarum voi siis todeta, että lihan sisälämpötilan seuranta onnistuu erittäin mukavasti ja selkeästi Meateria käyttäen. Jätän kuitenkin sovelluksen antamat ohjeet omaan arvoonsa ja luotan omaan näppituntumaan kypsennyksen lopettamisen suhteen.

Yhteenveto

Meater lupaa paljon, mutta ei pysty lunastamaan antamiaan lupauksia. Siteeratakseni erästä nu-metal orkesteria vuodelta 2000: ”Your mouth is writing checks that you ass can’t cash”. Jos Meater pystyisi lupaamiinsa temppuihin, olisi se täysin korvaamaton työkalu ja apu grillauksen osana. Useat keskeiset ominaisuudet kuitenkin toteutuvat vain ”sinne päin”, jota ei voi sallia 300 euroa maksavalle grillaustyökalulle. Nähdäkseni tuote tarvitsee vielä paljon kehittämistä ennen kuin sen käyttö on mahdollista ainakaan siinä laajuudessa, johon itse sitä suunnitelin. Paistotilan lämpöanturi pitäisi pystyä eristämään paremmin lihan jäähdyttävästä vaikutuksesta tai 4 mittarin blokissa pyhittää yksi mittari pelkästään ”grid-temp” -mittariksi ritilätason lämpöä kartoittamaan. Paistotilan lämpöanturin tulisi myös kestää hiilillä grillatessa selvästi yli 275 lämpötiloja, jotta reverse sear -kypsentäminen olisi loppuun asti tuotteella mahdollista ilman ”Master alarm” -tason hälytyksiä kypsennyksen loppumetreillä. Estimointialgoritmit tarvitsevat joko edistyneempää matematiikkaa tahi tekoälyä taakseen, jotta erityisesti pitkät ja hitaat kypsennysarviot osuisivat edes alle tunnin marginaalilla oikeaan. Vaihtoehtona olisi toki antaa mahdollisuus esimerkiksi asetuksista kytkeä aika-arviot kokonaan pois häiritsemästä ja omaa näppituntuma-arviota sekoittamasta.

Loppuarvosanaksi annan tuotteelle kaksi munaa viidestä eli 2/5. Palauttaisin tuotteen, jos sillä olisi tyytyväisyystakuu. Meaterin sijaan suosisin laadukasta instant-read -lämpömittaria. Edelleen valvotaan öitä hitaiden kypsennysten äärellä. Mittari kaikesta huolimatta pysyy käytössä ja kenties tulevaisuudessa pystyn vielä jakamaan uusia meater kokemuksia, kun käyttöaikaa välineen kanssa on hiukan enemmän.

Jaa: